Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

22 maja – milowy krok w realizacji celów strategicznych.

Podczas Walnego Zgromadzenia do grona członków Klastra CPG dołączyła uczelnia wyższa – Politechnika Koszalińska oraz trzy przedsiębiorstwa:

– Etyland Sp. z o.o.
– Elplast Europe Sp. z o.o.
– Food Machines Sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział również specjalni goście: przedstawiciel Ptak Warsaw Expo, pan Dariusz Drąg oraz przedstawiciel Związku Pracowników ,,Klastry Polskie”, pan Sebastian Rynkiewicz.
Nowi członkowie, wsparcie uczelni oraz współpraca z ważnym targowym centrum to wynik jasno określonych i skrupulatnie realizowanych celów. Cieszymy się także, że idea naszego Klastra jest bliska coraz większej liczbie instytucji, to dla nas znak, że jesteśmy prawdziwym głosem branży!