Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Debata ekspercka dotycząca optymalizacji procesów produkcyjnych

Creative Packaging Group to prężnie działająca grupa przedsiębiorców, którzy dążą do rozwoju polskiego rynku packagingowego.

29 listopada, podczas targów  Food Tech wspólnie z redakcją ,,Rzeźnika Polskiego” zorganizowaliśmy  konferencję pt.: „Optymalizacja procesów w zakładzie produkcyjnym, jako odpowiedź na rosnące koszty prowadzenia działalności”, która odbyła się podczas drugiego dnia targów Food Tech Expo, w Nadarzynie.

Wkładem CPG był panel dyskusyjny pt. „Optymalizacja procesów zarządzania produkcją w czasach zmian gospodarczych”, a wzięli w nim udział eksperci z naszych firm członkowskich Tomasz Karaszewski, Dyrektor Generalny w Food Machines Sp. z o.o., Kwiatkowski Jakub, Deputy Department Manager – Marketing and Technical Support w Mitsubishi Electric Europe B.V., Bartłomiej Ciok, Technical Director w Promark Produkcja Sp. z o.o. oraz gościnnie Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu PIME- Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Moderatorem dyskusji była Małgorzata Chomiuk, Marketing Manager Działu Opakowań w Polpak Sp. z o.o., która rozmawiała z gośćmi m.in. o tym, czym jest cyfryzacja, a czym automatyzacja i  jak je wdrożyć w funkcjonowanie firmy, jak nowoczesne technologie pomogą w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz jakie technologie magazynowania energii mogą zmniejszyć koszty tej cyfryzacji.

Wnioski płynące z ponad godzinnej dyskusji mogą być takie, że pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian powinno być wyznaczenie sobie celu i realizowanie go. Niezależnie, czy celem firmy jest zwiększenie wydajności, ograniczenie liczby pracowników, zachowanie stabilności produkcji, unikanie błędów, czy zarządzanie energią o wysokiej jakości, należy stworzyć plan działań. Powinien on zawierać czas, w którym wdrożenie ma się odbyć, koszty, które przedsiębiorca jest w stanie ponieść oraz określenie czasu, kiedy powinien nastąpić zwrot z tej inwestycji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które często obawiają się wprowadzenia zmian z zakresu Przemysłu 4.0 powinny być świadome tego, że istnieją metody usprawnień, które są dedykowane właśnie takim firmom.
Dobra analiza potrzeb, błędów i wysokich kosztów produkcji oraz wąskich gardeł, które blokują płynność funkcjonowania firmy jest doskonałą metodą na rozpoczęcie wprowadzenia usprawnień.

Współpraca z „Rzeźnikiem Polskim” oraz PTAK Warsaw Expo – organizatorem targów Food Tech Expo była wspaniałą okazją do zrealizowania jednego z celów Creative Packaging Group – dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem z innymi przedsiębiorcami.
Cieszymy się, że mieliśmy ku temu okazję!