Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Darmowe szkolenie dla członków klastra Creative Packaging Group

Już 7 marca 2024 roku, Kancelaria Adwokacka Maruszkin  przeprowadzi  szkolenie dotyczące Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W wydarzeniu mogą wziąć udział pracownicy firm członkowskich klastra.

Ostatnich kilka lat to trudny okres dla przedsiębiorców pod względem zmieniających się przepisów, niejasnej terminologii oraz całkiem nowych wytycznych. Jednym z takich wyrażeń jest GOZ, choć rozwinięcie wydaje się już bardziej zrozumiałe – gospodarka obiegu zamkniętego, to ciągle otwartym, nomen omen, pozostaje pytanie, jak można to wdrożyć w codziennych działaniach w firmie.

Wychodząc naprzeciwko potrzebie wyjaśnienia terminu GOZ Klaster CPG we współpracy w kancelarią prawną Mariuszkin zaprasza na bezpłatny webinar, podczas którego uczestnicy zdobędą solidną dawkę wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego.

W programie wydarzenia znajduje się szczegółowe omówienie tego, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i dlaczego ma ważny wpływ na środowisko i przedsiębiorstwa, jakie akty regulują GOZ w Unii Europejskiej i w Polsce. Przybliżony zostanie temat obowiązków firm związanych z GOZ oraz to, jakie są typowe problemy przedsiębiorców, ale i dobre praktyki w związku z zamykaniem obiegu w firmach. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zacząć wdrażanie GOZ, gdyż dla osiągniecia efektów w skali makro należy zacząć od mikro działań.

Swoją wiedzą i doświadczeniem na temat GOZ’u podzieli się Magda Biernat–Kopczyńska, prawniczka specjalizująca się w gospodarce o obiegu zamkniętym i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie inżynieryjno-konsultingowej, pracując jako konsultant środowiskowy oraz w renomowanych kancelariach prawnych zajmujących się prawem ochrony środowiska. Magda Biernat–Kopczyńska jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Obecnie pisze pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo zajmuje się prawem ochrony środowiska.

Klaster CPG jako grupa przedsiębiorców dążących do rozwoju polskiego rynku packagingowego wie, że bieżąca wiedza na temat zmieniających się przepisów jest bardzo istotna. Nawiązywanie współpracy z ekspertami zajmującymi się nowymi rozporządzeniami oraz zmianami w prawie Unii Europejskiej, to jeden z celów Klastra CPG. Chcemy szerzyć dostęp do nowych informacji i śledzić zmiany, które mogłyby zaskoczyć przedsiębiorców, wyprzedzając to i informując o tym.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w webinarze.
Każdy z uczestników otrzyma link umożliwiający dołączenie do spotkania, które rozpocznie się o godzinie 12:00 i planowo potrwa do 14:00.
Szkolenie składać się będzie z czterech części:
1. Wprowadzenie do pojęcia Gospodarki Obiegu Zamkniętego
2. GOZ oczami prawa – dokumenty regulujące GOZ
3. Obowiązki firm wpisujące się w GOZ
4. Typowe problemy i praktyczne przykłady rozwiązań praktyk GOZ