Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Kancelaria Maruszkin – nowelizacja systemu kaucyjnego

Tuż przed majówką ukazała się długo wyczekiwana przez branżę opakowaniową nowelizacja systemu kaucyjnego,
czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UD45).

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa nowelizacją wprowadza się zmiany do przepisów dotyczących systemu kaucyjnego dla opakowań.

Jakie przykładowe zmiany zakłada najnowszy projekt?

 1. Kaucja pobierana na każdym etapie.
  Projekt wprowadza taki model, w którym kaucja jest pobierana w całym łańcuchu dystrybucji. To istotne doprecyzowanie przepisów obecnie, które było już wielokrotnie podnoszone przez branżę. W dotychczasowym stanie, kaucja miała być pobierana od użytkownika końcowego, teraz natomiast kaucja na każdym etapie podąża za produktem.
 2. Przesunięcie na 2026 r. obowiązku zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych.
  Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, pozwoli to odpowiednio zaplanować i przygotować system do zbierania tego rodzaju opakowań. Powyższe umożliwi podmiotom reprezentującym zebranie doświadczeń analogicznych podmiotów w innych krajach i uniknięcia błędów przy zbieraniu tego typu odpadów.
 3. Wymóg co najmniej 1 punktu odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych w każdej gminie.
  Wprowadza się wymóg zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.
 4. Inne przewidziane zmiany

Oprócz powyższych planowanych zmian, wskazujemy również poniżej inne zaproponowane przez Ministerstwo zmiany, np.:

 1. zmianę zasad przyznawania i cofania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, w tym zwiększenie uprawnień Ministra w procesie nadzoru nad działalnością podmiotów reprezentujących, czy też
 2. nadanie kompetencji kontrolnych nad działalnością systemów kaucyjnych Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska.

Czego nie ma w najnowszym projekcie?

Śledząc zaangażowanie branżowe, część z uwag zgłoszonych przez branżę, nie została jednak zawarta w powyższym projekcie. W dalszym ciągu nie ma też w powyższym projekcie jednoznacznego zapisu, który wskazuje wprost na zwolnienie kaucji od podatku VAT. Co też ważne, zmianie nie ulega termin rozpoczęcia obowiązywania systemu kaucyjnego, który jest przewidziany na 1 stycznia 2025 r.

Przypomnijmy również, że wciąż nie jest znana finalna kwota kaucji.

Obecnie trwają konsultacje podczas których można składać uwagi i propozycje.

Zachęcamy do całej lektury proponowanych zmian:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384703/katalog/13056543#13056543

 

Autorka:
Magda Biernat-Kopczyńska
Prawniczka w Kancelari Maruszkin
magda.biernat@maruszkin.pl

Tekst za zgodą autora udostępniony z https://maruszkin.pl/system-kaucyjny-zmiany/