Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Idealna platforma do spotkania nauki z biznesem…

Najważniejszym celem Klastra CPG jest rozwój naszych członków i działanie na rzecz ich firm. Jedną z dróg, dzięki której możemy to osiągnąć, to stworzenie platformy do współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami wyższymi.

W dniu 22 maja 2023 r. do Klastra CPG przystąpiła Politechnika Koszalińska. Renomowana, techniczna uczelnia, która nieustannie stawia na budowanie marki współczesnej szkoły wyższej. Poszukiwanie przez nią kontaktów z przedsiębiorcami to szansa na realizowanie ciekawych projektów badawczych, których wyniki znajdą przełożenie w działaniach produkcyjnych firm członkowskich Klastra CPG. Współpraca z biznesem to również umożliwienie studentom nawiązania współpracy z przyszłymi pracodawcami. Młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną, a równocześnie staje przed wyzwaniami współczesnego świata biznesu, jego codziennością oraz nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi.

Nasi Członkowie, dzięki bliskiej współpracy z renomowaną uczelnią wyższą, będą mogli zwracać się z technicznymi problemami, które stawia przed nimi szybko rozwijający się świat oraz z pomysłami, które przed wprowadzeniem do produkcji powinny być przetestowane w środowisku laboratoryjnym.

Z dnia na dzień przed przedsiębiorcami pojawia się coraz więcej wyzwań, między innymi zmiany związane z ekologią, a co za tym idzie z rozwojem recyklingu, z koniecznością wprowadzenia zeroemisyjności, czy opracowaniem technologii optymalizującej zużywanie zasobów.  W te zagadnienia musi włączyć się nauka, żeby biznes mógł je z sukcesem wprowadzić do swojej działalności.  Przedstawienie potrzeb i wyzwań legislacyjnych, stojących przed przedsiębiorcami i uzyskanie na nie akademickich odpowiedzi w postaci technicznych możliwości wprowadzenia do działalności firm, to coś, do czego dąży Klaster CPG jako platforma dialogu, współpracy i rozwoju.

Nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą to także jeden z kamieni milowych na naszej drodze do zdobycia statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Wśród celów, które sobie stawiamy bycie KKK to jeden z nich, dlatego konsekwentnie dążymy do jego realizacji.

Zgodnie z misją i wizją Klastra Creative Packaging Group: „Chcemy być GRUPĄ FIRM, stanowiącą dla siebie WZAJEMNE WSPARCIE w budowaniu silnej MARKI POLSKIEGO PACKAGINGU”.
Rozszerzanie grupy członków o instytucje badawcze jest drogą do tworzenia silnej marki w oparciu o solidne fundamenty.