Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Prezentacja Klastra CPG na Kongresie LogInPack

O działaniach Klastra CPG – Creative Packaging Group i jego znaczeniu dla sektora opakowań mieliśmy okazję opowiedzieć szerszej publiczności podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu LogInPack, organizowanego przez Targi Kielce.

W trakcie jednego ze specjalistycznych paneli kongresu dla branży logistycznej i opakowań prelekcję pt. „Podejście holistyczne wsparciem dla sektora opakowań”, wygłosili: Edyta Pęcherz – Koordynator Klastra oraz Karol Krowiak – Business Development Manager Mitsubishi Electric.
Wiemy, że wzbudzili zainteresowanie słuchających, bo choć nie było możliwości prowadzenia dyskusji z sali widowiskowej, to rozmowy na temat działalności w klastrze przeniosły się do kuluarów i zaowocowały spotkaniami, które budzą nadzieję podjęcia stałej współpracy.

Międzynarodowy Kongres LogInPack to była doskonała okazja, by pokazać jak wielkie znaczenie ma branża opakowań w odniesieniu do wszystkich pozostałych i z jakimi problemami się boryka. Karol Krowiak uzmysłowił słuchaczom, jak bardzo zmienił się łańcuch dostaw na przestrzeni kilku lat i z jakimi wyzwaniami należy się teraz mierzyć. Edyta Pęcherz w obrazowy sposób pokazała ile zyskają członkowie tego łańcucha jednocząc swoje siły w działalności na rzecz polskiego packagingu.

Już wkrótce kolejne prezentacje Klastra CPG w gościnnych progach Targi Kielce.