Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Klaster rozwija możliwości zorientowanych na pakowanie

Creative Packaging Group, to grupa pasjonatów pakowania, którzy jako świadomi przedsiębiorcy poszukują dostępu do wiedzy na temat prac legislacyjnych oraz nowych przepisów prawnych.

Wszystkie przedsiębiorstwa z branży opakowaniowej i nie tylko, z niecierpliwością szukają informacji związanych z przepisami PPWR oraz realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

Dlatego w szeregi odpowiedzialnych ekologicznie firm Klastra wstąpiła Kancelaria Prawna Maruszkin, która zajmuje się ochroną środowiska i prawem klimatycznym, a jej oferta obejmuje m.in. sporządzanie opinii prawnych, np. dotyczących prawa Unii Europejskiej, wymogi dla produktów, w tym w zakresie oznakowania, etykietowania i projektowania (product stewardship), doradztwo w ramach transakcji, zarówno na etapie audytu prawnego (due dilligence) jak i negocjacji umowy.

Nawiązanie współpracy z instytucją prawną daje naszym firmom członkowskim dostęp do bieżących informacji na temat wchodzącego prawa i jego prawidłowej interpretacji. Kancelaria Maruszkin dla członków Klastra oferuje sporządzanie materiałów dotyczących rozporządzeń oraz przeprowadzanie webinariów.

Jednym z celów Creative Packaging Group jest bycie głosem branży i reprezentowanie jej na arenie polskiej i międzynarodowej, dlatego chcemy dzielić się wiedzą oraz dostępnymi materiałami ze wszystkimi przedsiębiorcami. W związku z tym stworzyliśmy akademię Creative Packaging Group, w ramach której będziemy udostępniać treści edukacyjne na naszej stronie internetowej i profilu LinkedIn.

Zapraszamy zatem do czujnego sprawdzania naszych aktualności i śledzenia artykułów udostępnianych w ramach akademii Creative Packaging Group.