Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Kolejne Walne Zgromadzenie za nami. Spotkaliśmy się w siedzibie firmy Polpak.

Podczas spotkania, które odbyło się 26 kwietnia 2023 r. do grona członków Klastra CPG przyjęliśmy firmę KRAM FC Sp. z o.o.

Nasza grupa rozrasta się i rozwija w szybkim tempie. W dalszym ciągu poszerzamy swoją działalność i prowadzimy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami oraz instytucjami m.in. takimi jak Ptak Warsaw Expo – organizator targów w Warszawie, który zadeklarował spotkanie z nami podczas następnego Walnego Zgromadzenia, Targami Kielce S.A. i Politechniką Koszalińską.

Omówione zostały programy dotacji dla klastrów i korzyści z nich płynące.
W trakcie dyskusji na ich temat Koordynator zaprezentowała pokrótce działalność Związku Pracodawców Klastry Polskie, który jest organizacją parasolową nad klastrami w Polsce i jedyną instytucją mającą wpływ na działania Ministerstwa Rozwoju i Technologii na rzecz klastrów. Zgodnie z misją i wizją funkcjonowania Klastra CPG rozważymy chęć wstąpienia do Związku. W tym celu na jedno ze spotkań zaprosimy Sebastiana Rynkiewicza, Wiceprezesa Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

Następne Walne Zgromadzenie już 22 maja 2023 r. Tym razem widzimy się  w Fabryce Maszyn Pakujących PABLO Sp. z o.o.