Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie marcowego Walnego Zgromadzenia Klastra CPG

We wtorek, 5 marca 2024 roku, odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra CPG. Gospodarzem była firma Igus Sp. z o.o., której dziękujemy za udostępnienie swojej siedziby oraz za niezwykle profesjonalne i serdeczne przyjęcie naszych członków. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 18 firm, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących naszego klastra.

W trakcie spotkania omówiono wiele istotnych kwestii. Przede wszystkim, przywitano dwie nowe firmy członkowskie – Elautec S.C. oraz Automatec Sp. z o.o. Reprezentanci każdej z nich krótko przedstawili swoje przedsiębiorstwa oraz możliwości, jakie widzą w związku z przystąpieniem do klastra.

Przeprowadzono także głosowanie nad przyjęciem nowych członków, do których dołączyły firmy PGS Sp. z o.o. Sp. k. oraz Silny&Salamon Sp. z o.o.
Ponadto, do grona Członków Wspierających przyłączył się Uniwersytet WSB MERITO Łódź. Jesteśmy niezmiernie dumni z rozszerzenia naszych szeregów, co z pewnością umocni pozycję polskiego przemysłu opakowaniowego.

W trakcie spotkania podsumowano również udział w targach In-Pack oraz ustalono plany uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach branżowych, o których będziemy regularnie informować na naszej stronie internetowej i na profilu LinkedIn.
Zaprezentowana została także oferta objęcia patronatu przez portal Plastech. Szczegółowo omówiono korzyści z niej wynikające oraz możliwości promocji Klastra CPG i jego członków.

Ważnym punktem porządku obrad była kwartalna analiza zmian w prawie opakowaniowym, przedstawiona przez ekspertów z Kancelarii Maruszkin. Podjęte zostały między innymi takie tematy jak nowa dyrektywa SUP oraz planowany system kaucyjny.

Na zakończenie spotkania dyskutowaliśmy o celach na rok 2024 oraz ustalone zostały zadania dla poszczególnych firm członkowskich przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem, które z pewnością przybliżą nas do realizacji planów długoterminowych.

Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Serdecznie zachęcamy także do kontaktu i dalszej owocnej współpracy.