Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie przedwakacyjnego Walnego Zgromadzenia Klastra CPG

W dniu 25 czerwca 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie Klastra CPG, podczas którego omówiliśmy kluczowe kwestie związane z działalnością klastra, współpracą z firmami członkowskimi oraz planami na przyszłość.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od porannej kawy i networkingu, co umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów. Po oficjalnym otwarciu spotkania odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowej firmy członkowskiej Eco-World Plastics Recycling Sebastian Duma Sp.k. Firma ta, specjalizuje się w produkcji regranulatów foliowych typu PE PCR i została jednogłośnie przyjęta do grona członków klastra.

Następnie przywitaliśmy w naszym gronie Uniwersytet Warszawski, który reprezentowała pani Prof. Agata Dziewulska będąca Pełnomocnikiem Rektora ds. Platformy Zielonego Dialogu i wiceprzewodniczącą Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego. Wraz z Violettą Wojciechowska-Danilczuk, która jest Członek zespołu Platformy Zielonego Dialogu. Pani Profesor przedstawiła wszystkim zebranym profil działalności uniwersytetu i możliwości współpracy z firmami członkowskimi Klastra CPG oraz krótko opowiedziała o Platformie Zielonego Dialogu. Więcej informacji o nawiązanej współpracy zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej klastra oraz profilu LinkedIn, do których obserwacji zapraszamy.

Omówiliśmy także bieżące działania klastra z różnego rodzaju instytucjami zaczynając od Związku Pracodawców Klastrów Polskich. Klaster CPG przystąpił do ZPKP, co przyczyniło
się do powstania nowych możliwości rozwoju ,,zorientowanych na pakowanie” przedsiębiorców. Jako ambitna, młoda i otwarta na nowoczesny rozwój instytucja nawiązaliśmy też współpracę z firmą Way To AI, która opracowuje z klastrem nowy projekt w postaci wprowadzenia programów opartych na sztucznej inteligencji zarówno do działań klastra jak i jego firm członkowskich. Oferowane rozwiązania to m.in. chatbot Gracjan AI, portal rekrutacji AI, avatar AI, marketing AI oraz relacjonowanie wydarzeń z AI. Rezultaty opracowywanego projektu przedstawimy już wkrótce.

Do grona członków wspierających dołączyły Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) oraz firma R&D TAX HUB, która podczas Walnego Zgromadzenia omówiła możliwości pozyskania ulg podatkowych dla przedsiębiorców i zaprezentowała szczegółowy webinar na ten temat.

W dalszej części spotkania przedstawiono ofertę udziału klastrowiczów w nadchodzących targach, takich jak: Future Private Labels (6-7 listopada 2024), Packaging Poland (4-6 grudnia 2024), In-Pack (5-6 lutego 2025), Warsaw Pack (8-10 kwietnia 2025) oraz FACHPACK 2025. O wszystkich wydarzeniach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz profilu LinkedIn.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które zostało zaplanowane na 11 września 2024 r., tymczasem życzymy udanych wakacji i wypoczynku.