Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie webinaru z Gospodarki Obiegu Zamkniętego dla Członków Klastra

Pierwszy webinar dla członków Klastra CPG, za nami. Firmy zgłębiły tematykę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) w kontekście zarówno ogólnym, jak i prawnym. Dziękujemy Kancelarii Maruszkin za poprowadzenie webinaru oraz wszystkim uczestnikom za ich aktywność i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie cennym wsparciem dla dalszego rozwoju przedsiębiorstw i przyczyni się do promowania zrównoważonego rozwoju oraz do wspierania ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pierwszej części Maria Jędrzejewska wnikliwie przedstawiła analizę istoty GOZ i omówiła jej kluczowe zagadnienia. Objaśniła czym różni się obieg zamknięty od klasycznego modelu liniowego. Podkreśliła znaczenie przechodzenia z jednego modelu na drugi dla zapewnienia stabilności naszej cywilizacji oraz ograniczenia wpływu rozwoju gospodarczego na klimat. Zasada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) była integralną częścią dyskusji, która przybliżyła praktyczne aspekty jej wdrażania.

W drugiej części prowadząca Magda Biernat – Kopczyńska skupiła się na dokumentach regulujących GOZ. Omówiła różnice między aktami prawa unijnego oraz sposobami inicjatyw podejmowanych przez Unię Europejską w tym zakresie. Nie zapomniano również o kontekście krajowym, analizując sytuację Polski w kontekście wprowadzania GOZ oraz hierarchię aktów prawnych. Dokumenty strategiczne na poziomie UE i krajowym stanowiły ważny punkt prezentacji.

W tej części wydarzenia również skupiono się na praktycznych aspektach wdrażania GOZ przez firmy i konsumentów. Omawiano możliwe działania, jakie przedsiębiorcy powinni podjąć w celu promowania GOZ. Konsument został uznany za ważną rolę w tym procesie, a jego zaangażowanie okazało się być kluczowe dla sukcesu inicjatyw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Przedstawione zostały także konkretne przykłady działań, które można podjąć w firmie, aby wdrożyć zasady GOZ.

Z przyjemnością zapraszamy na cały cykl zorganizowany przez Kancelarię Adwokacką Maruszkin. Seria ta będzie poruszała tematy istotne dla przedsiębiorstw, wspierając w dalszym rozwoju oraz dostosowaniu do zmieniających się wymogów prawnych i społecznych.

Szkolenie 1: Temat: „ESG w Przedsiębiorstwie. Wstęp do raportowania pod Taksonomią
oraz pierwsze kroki, jakie należy podjąć w celu implementacji polityk dotyczących należytej staranności w organizacji.”
Termin: 14.03.2024 r. w godzinach: 11:00-12:30
Link do programu i zgłoszeń: Kliknij tutaj

Szkolenie 2: Temat: „Prawo w opakowaniach. Wszystko, co musisz wiedzieć,
jeśli wprowadzasz produkty w opakowaniach na rynek.”
Termin: 21.03.2024 r. w godzinach: 11:00-12:30
Link do programu i zgłoszeń: Kliknij tutaj

Szkolenie 3: Temat: „Kontrola WIOŚ w firmie. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby dobrze przygotować się do kontroli i zdać na 5!”
Termin: 27.03.2024 r. w godzinach: 11:00-12:00
Link do programu i zgłoszeń: Kliknij tutaj

Informacje o prelegentach oraz linki do zapisów znajdują się również na stronie internetowej: Cykl bezpłatnych szkoleń Kancelarii Maruszkin | Kancelaria Maruszkin