Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Politechnika Świętokrzyska nowym Członkiem Wspierającym Klaster CPG

Mamy zaszczyt ogłosić, że do grona Creative Packaging Group dołącza prestiżowa instytucja naukowa – Politechnika Świętokrzyska. To nowoczesna uczelnia techniczna i jedyna publiczna uczelnia w regionie świętokrzyskim.

Politechnika Świętokrzyska prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na pięciu wydziałach:

  1. Budownictwo i Architektura
  2. Elektrotechnika, Automatyka i Informatyka
  3. Inżynieria Środowiska, Geodezja i Energetyka Odnawialna
  4. Mechatronika i Budowa Maszyn
  5. Zarządzanie i Modelowanie Komputerowe

Dysponuje imponującym zapleczem laboratoryjnym, składającym się z ponad 140 laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. To właśnie dzięki tej infrastrukturze oferuje przedsiębiorstwom kompleksowy dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii, umożliwiając testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Posiada także pięć akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących, które zapewniają wysoką jakość badań wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych, obejmując obszary takie jak elektrotechnika pojazdowa, materiały drogowe, technika świetlna oraz technologia mechaniczna i metrologia.

Od 2017 r. na Politechnice działa Ośrodek Transferu Technologii PŚk, jako punkt kontaktowy dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tematyki i formy oczekiwanej współpracy. Jego zadaniem jest udostępnianie przedsiębiorcom potencjału naukowo-badawczego i infrastruktury uczelni. Ośrodek pośredniczy w realizacji prac doradczych, usługowych, konsultacji technologicznych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych zlecanych wydziałom i jednostkom międzywydziałowym uczelni przez podmioty zewnętrzne oraz odpowiada na zapytania ofertowe, negocjuje warunki, opracowuje umowy i dba o ich prawidłową realizację.

Politechnika Świętokrzyska świadczy szereg usług, m.in.:

  • Usługi badawcze i rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii usługowych i produkcyjnych.
  • Ekspertyzy techniczne i opinie o innowacyjności.
  • Konsultacje technologiczne.
  • Badania w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Uczelnia aktywnie wspiera rozwój innowacyjności, chroniąc własność przemysłową, która powstaje w ramach prac badawczo-rozwojowych wykonywanych przez jej pracowników i dążąc do komercjalizacji wyników badań. Obecnie w swoim portfolio posiada ponad 200 wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych objętych ochroną.

Jesteśmy dumni z przyjęcia Politechniki Świętokrzyskiej do naszego klastra. Współpraca ta otwiera nowe możliwości dla innowacyjnych projektów i rozwoju technologicznego. Dzięki temu partnerstwu będziemy kontynuować naszą misję wspierania przedsiębiorczości i wzrostu polskiego sektora opakowaniowego.

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszych wspólnych działań i projektów!

Ośrodek Transferu Technologii PŚk
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Aula Główna, pokój nr 1, 14.
tel.: + 48 41 34 24 319/471
E-mail: ott@tu.kielce.pl, adepczynska@tu.kielce.pl, j.domagalska@tu.kielce.pl
www.ott.tu.kielce.pl