Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

PIOIRO nowym Członkiem Wspierającym Klaster CPG

Z wielką radością informujemy, że 16 maja 2024 roku Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) dołączyła do grona Członków Wspierających Klaster CPG – Creative Packaging Group. Nawiązana współpraca otwiera nowe możliwości i z pewnością przyniesie wiele korzyści przedsiębiorcom z branży opakowaniowej.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz firmy zajmujące się gospodarką odpadami. Wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków związanych ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. Wszystkie działania odbywają się
w ramach porozumień z marszałkiem województwa, co gwarantuje najwyższe standardy działania.

Zarząd izby jest jednoosobowy, a obecnym prezesem jest Konrad Nowakowski. Pod jego przewodnictwem PIOIRO skutecznie realizuje swoje zadania, korzystając z doświadczenia wiodących firm na rynku m.in. takich jak ALBA Group. Dzięki szerokiej kooperacji z operatorami odpadów komunalnych i przemysłowych, PIOIRO może zapewnić kompleksowe i skuteczne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Współpraca z PIOIRO to również dostęp do bogatego doświadczenia i wiedzy specjalistów. Członkowie Klastra CPG będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego PIOIRO, co pozwoli dokładniej zrozumieć i wdrażać najlepsze praktyki w zakresie zbierania, odzysku i recyklingu opakowań. Obejmuje ona także inicjatywy branżowe, jak i projekty mające na celu poprawę efektywności i zrównoważoności gospodarki odpadami, co z pewnością może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, przynoszących korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i środowisku.

W ramach partnerstwa naszych instytucji jest opracowywany plan organizacji wspólnych wydarzeń branżowych, które będą doskonałą okazją do networkingu, wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Udział w nich umożliwi nie tylko zdobycie cennych informacji, ale także aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości branży opakowaniowej i gospodarki odpadami w Polsce.

Dołączenie Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań do Klastra CPG otwiera nowe perspektywy i przynosi wymierne korzyści dla „zorientowanych na pakowanie”. Wzajemna promocja, dzielenie się wiedzą, wspólne projekty i wydarzenia to tylko niektóre z licznych korzyści wynikających z tej współpracy. Zachęcamy wszystkie firmy członkowskie do aktywnego uczestnictwa i pełnego korzystania z naszej nowej, ekscytującej współpracy.

Witamy Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań w naszym klastrze. Cieszymy się na owocną współpracę. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z oraz korzyściach wynikających z członkostwa w Klastrze CPG.

Wspólnie możemy działać na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.