Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Ścieżka Smart 2 nabór 2023 –  z Klastrem CPG więcej, lepiej, efektywniej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny nabór projektów, w ramach największego programu wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach (FENG) tzw.: ścieżka SMART. Program ten ma na celu zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na sfinansowanie projektów w ramach Ścieżki SMART przeznaczono 4,3 mld euro, natomiast maksymalny poziom dofinansowania do projektu to 80% jego wartości.

W obecnych czasach, przedsiębiorcy dążą do modernizacji swoich działalności, ale także do wdrażania nowych produktów i usług. Często kroki te podyktowane są nie tylko rozwojem technologicznym współczesnego świata, ale także zmianami w przepisach wprowadzanych przez Unię Europejską. Polscy przedsiębiorcy dzięki ścieżce SMART 2 mają możliwość przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia ich wyników na rynek w postaci swojej oferty.

Zgłaszane projekty powinny składać się z maksymalnie siedmiu różnych modułów, które mogą być ze sobą powiązane lub być realizowane niezależnie. Wsparcie może zostać udzielone na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa oraz na internacjonalizację przedsiębiorstwa, czy na podnoszenie kompetencji kadry.

Wnioski składane przez małe i średnie przedsiębiorstwa muszą obejmować moduł B+R lub projekt wdrożenia innowacji.

Zarówno moduły obligatoryjne jak i fakultatywne zakładają często ścisłą współpracę z jednostkami badawczymi. Jest ona łatwo dostępna dla członków Klastra CPG, dzięki przystąpieniu w nasze szeregi Politechniki Koszalińskiej. Współpracująca z nami uczelnia  dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, natomiast doświadczona kadra naukowa chętnie podejmuje działania wspomagające nasze firmy członkowskie w dążeniu do ich rozwoju.

Wnioski do konkurs ogłoszonego 30 marca 2023 r. można składać od 10 maja do 30 października 2023 r.
Życzymy udanych projektów i zapraszamy do współpracy.