Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie marcowego Walnego Zgromadzenia Klastra CPG

We wtorek, 5 marca 2024 roku, odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra CPG. Gospodarzem była firma Igus Sp. z o.o., której dziękujemy za udostępnienie swojej siedziby oraz za niezwykle profesjonalne i serdeczne przyjęcie naszych członków. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 18 firm, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących naszego klastra. W trakcie spotkania […]