Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet WSB Merito Łudź został Członkiem Wspierającym Klaster CPG

Ogłaszamy z radością, że Uniwersytet WSB MERITO w Łodzi stał się członkiem wspierającym Klastra CPG. Jest to ważny krok w naszej drodze ku rozwojowi polskiego rynku opakowaniowego, a także ku doskonaleniu edukacji młodych ludzi i tworzeniu środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym. Klastry są miejscem, gdzie nauka spotyka się z doświadczeniem, a wiedzą dzielą się wszyscy […]