Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet WSB Merito Łudź został Członkiem Wspierającym Klaster CPG

Ogłaszamy z radością, że Uniwersytet WSB MERITO w Łodzi stał się członkiem wspierającym Klastra CPG.
Jest to ważny krok w naszej drodze ku rozwojowi polskiego rynku opakowaniowego, a także ku doskonaleniu edukacji młodych ludzi i tworzeniu środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

Klastry są miejscem, gdzie nauka spotyka się z doświadczeniem, a wiedzą dzielą się wszyscy zaangażowani w ten projekt. Dołączenie Uniwersytetu WSB MERITO do Creative Packaging Group, jako członka wspierającego, pozwoli wejść na nowy, nieoczywisty poziom przestrzeni do współpracy.
WSB jest pierwszą humanistyczną uczelnią w naszych szeregach, dzięki której firmy członkowskie uzyskają nieco inne spojrzenie na świat biznesu. Współpraca z młodymi ludźmi to zawsze powiew świeżości, ale połączenie humanizmu z ciężkością przemysłu da z pewnością renesansowe efekty synergii.

Zmieniający się świat wymaga łączenia dyscyplin, nie pozwala na prowadzenie biznesu „as usuall”, bez refleksji nad potrzebami ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy stają się nowymi konsumentami, ale także konkurencyjnymi przedsiębiorcami.

Jesteśmy pełni entuzjazmu i gotowości do rozpoczęcia współpracy, dzięki której nasze firmy członkowskie będą miały możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań, a uczestnictwo w projektach badawczych i programach edukacyjnych przyczyni się do kreowania nowoczesnych i konkurencyjnych produktów oraz strategii biznesowych.
Dostęp do najnowszych badań i eksperckiej wiedzy umożliwi naszym członkom rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym, ponieważ dzięki ekspertyzie naukowej uczelni będziemy mogli lepiej zrozumieć zmieniające się potrzeby i trendy w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

Nawiązanie tak istotnej współpracy jest dla nas nie tylko wsparciem biznesu, ale i ogromną szansą na impact w rozwój młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Bezcenne uwagi praktyków, którzy od lat tworzą polską gospodarkę i prowadzą również aktywną działalność  na rynkach międzynarodowych są kluczowe dla studentów.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz do wspólnego tworzenia przyszłości, która będzie nas wszystkich inspirować i napędzać do osiągania coraz większych sukcesów.