Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Wizyta przedstawicieli PARP na Walnym Zgromadzeniu Creative Packaging Group

Klaster CPG rozrasta się w szybkim tempie, do grupy dołącza coraz więcej firm, w naszym kalendarzu pojawią się kolejne wydarzenia, a chęć wspierania naszej działalności deklarują przedstawiciele wielu instytucji.
Jedną z nich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zapowiedziała udział swojego przedstawiciela na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Klastra Creative Packaging Group, zaplanowanym na 22 listopada w Kielcach.

Porozmawiamy na nim o działalności Agencji, prowadzonych projektach oraz programach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, które pomagają w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dowiemy się jakie możliwości mają firmy i jakie kroki muszą podjąć, aby otrzymać dofinansowania na rozbudowanie swoich ofert.
PARP to również instytucja wspierająca działalność takich klastrów, jak nasz. Mamy zatem nadzieje, że dowiemy się na jakie dofinansowanie może liczyć nasz klaster, w jakich programach już teraz będziemy mogli wziąć udział, a jakie będą dla nas otwarte, kiedy staniemy się Krajowym Klastrem Kluczowym, do czego dążymy.

Zgodnie z naszą wizją chcemy być grupą firm, stanowiącą dla siebie wzajemne wsparcie w budowaniu silnej marki polskiego packagingu na arenie polskiej i międzynarodowej i jesteśmy przekonani, że współpraca z PARP będzie podporą w realizacji naszych celów.

Cieszymy się, że organizacja posiadająca ogromną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności podzieli się tymi informacjami z naszymi firmami.

Wizja realizacji wielu wydarzeń oraz projektów, nawiązywania współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi upewnia nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku spełniania misji i celów Creative Packaging Group, czyli biznesowej organizacji pasjonatów pakowania.