Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

AKTUALNOŚCI

Z nowymi pomysłami po spotkaniu dalej rozwijamy działalność Klastra CPG.

Na spotkaniu, które odbyło się 22 marca 2023r. w warszawskiej siedzibie firmy Mitsubishi, będącej jednym z założycieli, zostały omówione kwestie regulaminów oraz statut prawny klastrowej działalności. Oba dokumenty zaświadczają o tym, że jesteśmy prężnie działającą i odpowiedzialną organizacją, a przede wszystkim grupą godnych zaufania przedsiębiorców.

Zgodnie z naszą filozofią kierujemy się zasadą transparentności wewnętrznej oraz zewnętrznej. Dbamy o wysoki standard etyczny w całym obszarze naszych działań.

Pani Koordynator zaprezentowała programy dotacji dla klastrów, które umożliwiają naszym członkom dostęp do dalszego rozwoju. Dzięki udziałowi w inicjatywie jaką jest Klaster CPG, każda przynależąca firma ma zwiększony dostęp do wiedzy oraz do zdobywania aktualnych, rzetelnych informacji.

Natomiast pan Karol Krakowiak z Mitsubishi przedstawił prezentację, która jasno nakreśliła wszystkim członkom kierunek poszerzania grona członków i budowania relacji z określonym rynkiem producentów. Jak się okazało jest on bardzo rozbudowany i obszerny, a branża opakowaniowa towarzyszy w życiu prawie każdego przedsiębiorcy. Udowadnia to, że nasze działania są ważne i potrzebne oraz umożliwiają szeroki rozwój polskiego rynku.

Kolejne Walne Zgromadzenie Klastra CPG odbędzie się  26 kwietnia w siedzibie firmy Polpak.