Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

Zarząd Klastra CPG

Paweł Paździerz

Prezes Zarządu Klastra
Prezes Zarządu w firmie PABLO

Katarzyna Piątek

Wiceprezes Zarządu Klastra
Członek Zarządu w firmie POLPAK

Alicja Struniawska

Koordynator Klastra

Członkowie założyciele

Dowiedz się więcej o możliwościach w Creative Packaging Group !